MATCH INFO – Freiburg vs Wolfsburg Highlights

Watch Freiburg vs Wolfsburg Highlights
Begin date 07. Apr 2018, 14:30
Referee Sascha Stegemann, Germany
Avg. playing cards zero.07 three.42
Location Freiburg, Germany
Venue Schwarzwald-Stadion

The submit Freiburg vs Wolfsburg Highlights appeared first on Highlights Soccer.